עמותת להב- לקידום נערכים בחברה יוזמת ומובילה פרויקטים חברתיים קולנועיים בשילוב המדיום הדרמטי. במהלך עשר השנים לקיומה הפעילו צוותי העמותה עשרות קבוצות ברחבי הארץ במסגרת פרויקטים שונים.

 

 

Copyright ©, 2000 Lahav npa, All rights reserved
Design by Yoti