ועד מנהל
ועד מנהל עמותת להב

יו"ר ועד מנהל: אודי סגל

פרופ' ענת פירסט

צבי פרנק

פרופ' רחל ארהרד

שם טוב ויצמן

חיים סלוצקי

עמותת להב- לקידום הערכים בחברה 
כתובת דואר:
רח' מנחם בגין 42

רמת גן 52771

טלפונים: 03-5750753, 03-7518435
פקס: 03-5754020

office@lahavnpa.co


תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה

Copyright �©, 2000 Lahav npa, All rights reserved
Design by Yoti