קולנוער
"קולנוער" –קול-קולנוע- נוער, הוא פרויקט המיועד לבני נוער שמוגדרים כנוער מנותק ובסיכון. הפרויקט נולד מתוך שיתוף פעולה בין עמותת "להב" לבין עמותת אשלים, ארגון הג'וינט, משרד החינוך – תחום קידום נוער האגף לתרבות ואמנות בשכונות והרשויות המקומיות. "קולנוער" נולד מתוך רצון, להעניק לבני נוער אלו הזדמנות נוספת לגילוי עצמי, על ידי יצירה קולנועית עצמאית, דרך להשבת האמון בעצמם ובמערכת ממנה נפלטו.
אודות פרויקט קולנוער עולה
הפעילות בפרויקט
במסגרת הפעילות ב"קולנוער" מגיעים שני מדריכים/מדריכות אל הישוב: מדריך/ה מקצועי/ת מהתחום הטיפולי-דרמטי ובמאי/ת קולנוע מקצועי/ת. בכל ישוב מתגבשת קבוצה בת כ- 15-20 חברים. הקבוצה פועלת עם המדריכים המקצועיים ועם המדריך המקומי במפגשים שבועיים בשני מישורים: פעילות חברתית-טיפולית דרך העלאת משחקי תפקידים ואימפרוביזציות, ופעילות קולנועית באמצעות שימוש בשפה ובכלים הקולנועיים. מתוך התכנים האישיים של חברי הקבוצה העולים במפגשים, מתגבש סיפור מרכזי. בעזרת עבודה משותפת הסיפור מעובד לתסריט. את התסריט הגמור מפיקים לסרט עלילתי קצר באיכות שידור. בעת הפקת הסרט בני הנוער ממלאים את מרבית תפקידי ההפקה והמשחק, בליווי הצוות המקצועי של עמותת להב. חווית היצירה שנוצרת על ידי שילוב הכלי הדרמטי והכלי הקולנועי מהווה כלי עזר חשוב עבור בני נוער אשר לא גילו עדיין את מירב הכוחות והיכולות הטמונים בהם.
"קולנוער"- מעגלים של עשייה: המעגל הקולנועי, הטיפולי, החברתי והכלל ארצי
במסגרת פרויקט "קולנוער" בני הנוער נחשפים לכלי עכשווי ומושך, המאפשר להם לבטא את עולמם וחלומותיהם, את צרכיהם, את תפיסתם, את סביבתם ואת "האני" שלהם. כל זאת מנקודת מבט אישית, דרך עינית המצלמה. ערך נוסף של היצירה הקולנועית, הוא המעבר של בני הנוער מצרכנות פאסיבית של קולנוע וטלביזיה להתנסות אקטיבית, תוך הכרות עם כוחותיהם היצירתיים בתחומי ההפקה השונים. היצירה הקולנועית מאפשרת למצוא דמיון ועושר פנימי ויכולות עשייה בתחומים שונים, שלא מצאו ביטוי והכרה במסגרות חייו השונות של הנער/ה עד כה. הצד הקולנועי בפרויקט מספק שתי זוויות שונות: האחת, מאפשרת תיעוד תהליכי העבודה על ידי בני הנוער בעזרת המצלמה. תחילת כל מפגש בהתבוננות בחומר המצולם. בזווית זו המצלמה מתפקדת כמראה, המשקפת לנערים את עצמם ואת הקבוצה הגדולה. המצלמה מעניקה לבני הנוער שיקוף אובייקטיבי, ודרך ליצירת פורטרט עצמי שמאפשר התבוננות עצמית נטולת כל עיוות או שיפוט ערכי. הזוית השנייה היא, כמובן, הפקת הסרט עצמו. במהלך המפגשים בני הנוער מגבשים תסריט ועורכים את ההכנות להפקה: ליהוק, חזרות, בחירת אתרי צילום וכו', וממלאים פונקציות מקצועיות כמו משחק, עוזרי צלם ובמאי, מאפרים ומלבישים, יחד עם צוות מקצועי נוסף (צלם, עוזר הפקה, מקליט ומפיקה בפועל) של עמותת להב. זהו שלב המפגיש את בני הנוער עם חשיבותה של עבודת צוות, שיכלול דרכי הבעה מילוליות ולא מילוליות, שיתוף פעולה וחלוקת תפקידים, עמידה בלוחות זמנים, יחד עם שאלות העולות מכך, כמו- היכולת לתמוך ולהיתמך, נתינת האמון באחר, וההתמודדות האישית בתוך מסגרת בעלת יעדים מובנים.
המעגל הקולנועי
במסגרת פרויקט "קולנוער" בני הנוער נחשפים לכלי עכשווי ומושך, המאפשר להם לבטא את עולמם וחלומותיהם, את צרכיהם, את תפיסתם, את סביבתם ואת "האני" שלהם. כל זאת מנקודת מבט אישית, דרך עינית המצלמה. ערך נוסף של היצירה הקולנועית, הוא המעבר של בני הנוער מצרכנות פאסיבית של קולנוע וטלביזיה להתנסות אקטיבית, תוך הכרות עם כוחותיהם היצירתיים בתחומי ההפקה השונים. היצירה הקולנועית מאפשרת למצוא דמיון ועושר פנימי ויכולות עשייה בתחומים שונים, שלא מצאו ביטוי והכרה במסגרות חייו השונות של הנער/ה עד כה. הצד הקולנועי בפרויקט מספק שתי זוויות שונות: האחת, מאפשרת תיעוד תהליכי העבודה על ידי בני הנוער בעזרת המצלמה. תחילת כל מפגש בהתבוננות בחומר המצולם. בזווית זו המצלמה מתפקדת כמראה, המשקפת לנערים את עצמם ואת הקבוצה הגדולה. המצלמה מעניקה לבני הנוער שיקוף אובייקטיבי, ודרך ליצירת פורטרט עצמי שמאפשר התבוננות עצמית נטולת כל עיוות או שיפוט ערכי. הזוית השנייה היא, כמובן, הפקת הסרט עצמו. במהלך המפגשים בני הנוער מגבשים תסריט ועורכים את ההכנות להפקה: ליהוק, חזרות, בחירת אתרי צילום וכו', וממלאים פונקציות מקצועיות כמו משחק, עוזרי צלם ובמאי, מאפרים ומלבישים, יחד עם צוות מקצועי נוסף (צלם, עוזר הפקה, מקליט ומפיקה בפועל) של עמותת להב. זהו שלב המפגיש את בני הנוער עם חשיבותה של עבודת צוות, שיכלול דרכי הבעה מילוליות ולא מילוליות, שיתוף פעולה וחלוקת תפקידים, עמידה בלוחות זמנים, יחד עם שאלות העולות מכך, כמו- היכולת לתמוך ולהיתמך, נתינת האמון באחר, וההתמודדות האישית בתוך מסגרת בעלת יעדים מובנים.
המעגל הטיפולי
במפגשי "קולנוער" העבודה הדרמטית מתמקדת באימפרוביזציות של אירועים ומצבים אישיים מחיי בני הנוער- על פי בחירתם. הדרמה מאפשרת נגיעות ראשונות בחומר הגלם: לישה, עיצוב ובדיקת טווח גמישותם של החומרים האישיים. ככל שהחשש הראשוני של המשתתפים יורד ומפנה מקומו לזרימה הטבעית, מתאפשר לנערים/נערות להתנסות במשחקי אימפרוביזציה שונים שוב ושוב, ולעצב את המציאות הבימתית כראות עיניהם. תיעוד האימפרוביזציות הללו והניתוח שלהן מאפשרים התבוננות בתהליך כולו. החוויה היא של תנועה והתפתחות, אשר עשויה לסייע למי שחווה את עצמו ואת חייו בנקודת קיפאון סטאטית ללא כל סיכוי לשינוי. חיפוש הסיפור, המחזתו והסרטתו מביאים להתמודדות אקטיבית עם מצוקות קיימות, ומולידים דרכי פעולה ליצירת שינוי. חשיפתו של הסרט הקבוצתי לקהילה ומשם הלאה, נותנים משקל לבעיה איתה מתמודדת הקבוצה. העצמה אישית מתאפשרת דרך הכלי הדרמטי והפסיכו דרמטי. טכניקות פסיכו דרמטיות מסייעות לנערים לנוע על פני טווח תפקידים רחב. הם יכולים להתבונן בסיטואציה נתונה בחייהם ולבחון אותה מזוויות שונות, כשכל פעם הם ממלאים תפקיד אחר, ולבחון תגובות שונות למצב הקיים. יצירת מרחב התנסויות, הנטול כל שיפוט ערכי, מאפשר העלאת תכנים אותנטיים יומיומיים: סטריאוטיפים, דילמות וקונפליקטים שונים, לצד חלומות ופנטזיות. התנועה בין ההוויה העכשווית לבין עידוד להתבוננות עתידית, מאפשרת התחברות למשאבים פנימיים חיוביים, גילוי אמפטיה, מציאת חזון/יעד אישי וחתירה למימושו.
"קולנוער" המעגל החברתי -קהילתי
המעגל החברתי – קהילתי הוא תוצר הלוואי והמקור של המעגלים הקולנועי והחברתי של פרויקט "קולנוער". הסיפורים מהם מורכבים הסרטים הנעשים בפרויקט משלבים פיסות חיים רבות מתוך עולמם של בני נוער בסיכון, החיים בחברה הישראלית . הנושאים בהם עוסקים הסרטים משותפים לבני נוער רבים והם משמשים מרחב הזדהות והתייחסות לאחרים. עולמם מייצג את ה"חצר האחורית" העכשווית של החברה הישראלית. "קולנוער" מהווה מסמך תיעודי מרתק של החברה הישראלית, כפי שהיא משתקפת מפניהם של שחקנים, שאינם מקצועיים, אך הם מוכשרים ואמיצים מספיק בכדי לחשוף את עולמם בפני כל. בעזרתם מתקיימת הפקה מקצועית המקיימת איכויות עבודה גם בהיבט הקולנועי. המימד הוויזואלי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסרטים, מאפשר לדון בנושאים כואבים באופן שלא התאפשר עד היום בשל הכחשה, טבואים , בושה ומסורת. מעגלי ההשפעה של הסרטים מאפשרים לקיים באמצעותם דיונים והתנסויות במגוון קונפליקטים המאפיינים את גיל הנעורים ו/ או חברות מסורתיות . בקהילות בהם מתקיים הפרויקט נוצרת מתוך התהליך התמקדות מחודשת בבעיות,שנראו לעיתים בלתי פתירות. עצם הצפת הנושא בקהילה רותמת מעגלי השפעה וטיפול נוספים ומאפשרת מרחבי פתרון חדשים.
"קולנוער" המעגל הכלל ארצי
מעבר להמשכיות הפרויקט בכל אחד ואחד מהישובים בהם הוא התקיים, ל"קולנוער" מעגל השפעה נוסף. הסרטים אשר נעשו בפרויקט, יחד עם הידע והניסיון שנצברו במהלך שלוש שנות פעילותו, משמשים עשרות ארגונים ועמותות מכל רחבי הארץ. הסרטים בעצמם, או יחד עם הרצאות וסדנאות, משמשים לימי עיון והדרכה בנושאים הרבים אשר עולים בסרטי הפרויקט. כך ניתן לראות שימוש והפצה של הסרטים בישובים בהם נעשו, אך גם בארגונים כמו צה"ל, אלטרנתיב, אל"י, האגודה לשלום הילד ועוד. צוות עמותת להב מארגן פרזנטציות, ימי עיון וסדנאות לימוד, בפני קהלים מקצועיים שונים העוסקים בילדים ובני נוער, בטיפול ובהנחיה. מפגשים אלו מאפשרים הכרות מעמיקה עם עולמם של בני נוער בסיכון, ועם דרכי טיפול בהם. פעילויות אלו תורמות בהרחבת מעגלי ההשפעה של הפרויקט לכל הארץ.
שותפים
לפרויקט "קולנוער" שותפים נאמנים, בעזרתם הפרויקט הוקם וממשיך להתקיים. להלן רשימה חלקית של הגופים שהשתתפו או עודם משתתפים במימון הפרויקט: משרד החינוך התרבות והספורט- מינהל חברה ונוער תיחום קידום נוער אשלים- העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם (ע"ר מיסודה של ג'וינט ישראל ובתמיכתם של ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק) ג'וינט ישראל משרד החינוך- תחום קידום נוער המשרד לקליטת העלייה- אגף בכיר לקליטה בקהילה משרד העבודה והרווחה-חסות הנוער הקרן לידידות - בראשות הרב אקשטיין הסוכנות היהודית לארץ ישראל קרן משפחת שטיינהרט בישראל הרשות הלאומית למלחמה בסמים הרשויות המקומיות אנייס ובני שטיינמץ
Copyright ©, 2000 Lahav npa, All rights reserved
Design by Yoti