עמותת להב- לקידום הערכים בחברה, היא עמותה ללא כוונת רווח, הפועלת ללא תקציב קבוע.

פעילות העמותה ממומנת על ידי תמיכות ותרומות של שותפים נאמנים. ההצלחה הרבה וההישגים שצברה העמותה, במהלך שנות פעילותה, קשורים באופן ישיר לתמיכה ולעידוד של השותפים שלנו בכל פרויקט ופרויקט.

להלן רשימה חלקית של הגופים שהשתתפו או עודם משתתפים במימון הפרויקטים של עמותת להב: משרד החינוך התרבות והספורט- מינהל חברה ונוער תחום קידום נוער; אשלים- העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם (ע"ר מיסודה של ג'וינט ישראל ובתמיכתם של ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של ניו יורק); ג'וינט ישראל; המשרד לקליטת העלייה; משרד העבודה והרווחה; משרד החינוך; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול; הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה; הקרן לידידות - בראשות הרב אקשטיין; קרן משפחת שטיינהרט בישראל; קרן אנייס ובני שטיינמץ; קרן משפחת סילבר; קרן לאוטמן; מרוול סמיקונדוקטור; הרשויות המקומיות ועוד.


העמותה מכירה תודה ואהבה לכל שותפינו. לאלו שליווי אותנו בעבר, ולאלו שמלווים אותנו היום, בפרויקטים השונים.

הצלחתנו- הצלחתכם!

 

לתרומות ופרטים נוספים:

עמותת להב- לקידום הערכים בחברה

טלפון: 03-5750753, פקס: 03-5754020

office@lahavnpa.com 

 

תרומות לעמותה מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה


Copyright �©, 2000 Lahav npa, All rights reserved
Design by Yoti