כותרת דף
פיסקה 1
שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת בדיקה מקצועית ועניינית של אקרות קיימת של שילובים מוצלחים של שנית דפיםן שלו שלום מה עניינים זאת
פיסקה 2
"קולנוער"- המעגל הטיפולי
במפגשי "קולנוער" העבודה הדרמטית מתמקדת באימפרוביזציות של אירועים ומצבים אישיים מחיי בני הנוער- על פי בחירתם. הדרמה מאפשרת נגיעות ראשונות בחומר הגלם: לישה, עיצוב ובדיקת טווח גמישותם של החומרים האישיים. ככל שהחשש הראשוני של המשתתפים יורד ומפנה מקומו לזרימה הטבעית, מתאפשר לנערים/נערות להתנסות במשחקי אימפרוביזציה שונים שוב ושוב, ולעצב את המציאות הבימתית כראות עיניהם.

תיעוד האימפרוביזציות הללו והניתוח שלהן מאפשרים התבוננות בתהליך כולו. החוויה היא של תנועה והתפתחות, אשר עשויה לסייע למי שחווה את עצמו ואת חייו בנקודת קיפאון סטאטית ללא כל סיכוי לשינוי.

חיפוש הסיפור, המחזתו והסרטתו מביאים להתמודדות אקטיבית עם מצוקות קיימות, ומולידים דרכי פעולה ליצירת שינוי. חשיפתו של הסרט הקבוצתי לקהילה ומשם הלאה, נותנים משקל לבעיה איתה מתמודדת הקבוצה.

העצמה אישית מתאפשרת דרך הכלי הדרמטי והפסיכו דרמטי.
טכניקות פסיכו דרמטיות מסייעות לנערים לנוע על פני טווח תפקידים רחב. הם יכולים להתבונן בסיטואציה נתונה בחייהם ולבחון אותה מזוויות שונות, כשכל פעם הם ממלאים תפקיד אחר, ולבחון תגובות שונות למצב הקיים.
יצירת מרחב התנסויות, הנטול כל שיפוט ערכי, מאפשר העלאת תכנים אותנטיים יומיומיים: סטריאוטיפים, דילמות וקונפליקטים שונים, לצד חלומות ופנטזיות.
התנועה בין ההוויה העכשווית לבין עידוד להתבוננות עתידית, מאפשרת התחברות למשאבים פנימיים חיוביים, גילוי אמפטיה, מציאת חזון/יעד אישי וחתירה למימושו.

"קולנוער" המעגל החברתי -קהילתי
המעגל החברתי – קהילתי הוא תוצר הלוואי והמקור של המעגלים הקולנועי והחברתי של פרויקט "קולנוער".
הסיפורים מהם מורכבים הסרטים הנעשים בפרויקט משלבים פיסות חיים רבות מתוך עולמם של בני נוער בסיכון, החיים בחברה הישראלית .
הנושאים בהם עוסקים הסרטים משותפים לבני נוער רבים והם משמשים מרחב הזדהות והתייחסות לאחרים. עולמם מייצג את ה"חצר האחורית" העכשווית של החברה הישראלית.

"קולנוער" מהווה מסמך תיעודי מרתק של החברה הישראלית, כפי שהיא משתקפת מפניהם של שחקנים, שאינם מקצועיים, אך הם מוכשרים ואמיצים מספיק בכדי לחשוף את עולמם בפני כל. בעזרתם מתקיימת הפקה מקצועית המקיימת איכויות עבודה גם בהיבט הקולנועי.
פרויקט "קולנוער" הפיק עד עתה 18 סרטים קצרים ממקומות שונים בארץ. פסיפס הדמויות והנושאים בהם עסק הפרויקט מאפשר כיום להעלות נושאים רבים ובעיתיים בפני בני הנוער והקהילות, ולהיעזר בהם על מנת לבחון את הבעיה עצמה.
המימד הוויזואלי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסרטים, מאפשר לדון בנושאים כואבים באופן שלא התאפשר עד היום בשל הכחשה, טבואים , בושה ומסורת.
מעגלי ההשפעה של הסרטים מאפשרים לקיים באמצעותם דיונים והתנסויות במגוון קונפליקטים המאפיינים את גיל הנעורים ו/ או חברות מסורתיות .
פיסקה 3
"קולנוער" המעגל הכלל ארצי
מעבר להמשכיות הפרויקט בכל אחד ואחד מהישובים בהם הוא התקיים, ל"קולנוער" מעגל השפעה נוסף. הסרטים אשר נעשו בפרויקט, יחד עם הידע והניסיון שנצברו במהלך שלוש שנות פעילותו, משמשים עשרות ארגונים ועמותות מכל רחבי הארץ. הסרטים בעצמם, או יחד עם הרצאות וסדנאות, משמשים לימי עיון והדרכה בנושאים הרבים אשר עולים בסרטי הפרויקט.
כך ניתן לראות שימוש והפצה של הסרטים בישובים בהם נעשו, אך גם בארגונים כמו צה"ל, אלטרנתיב, אל"י, האגודה לשלום הילד ועוד.

צוות עמותת להב מארגן פרזנטציות, ימי עיון וסדנאות לימוד, בפני קהלים מקצועיים שונים העוסקים בילדים ובני נוער, בטיפול ובהנחיה. מפגשים אלו מאפשרים הכרות מעמיקה עם עולמם של בני נוער בסיכון, ועם דרכי טיפול בהם.
פעילויות אלו תורמות בהרחבת מעגלי ההשפעה של הפרויקט לכל הארץ.
Copyright �©, 2000 Lahav npa, All rights reserved
Design by Yoti